ทีมครูเทพ ฟิสิกส์

P-nong

สุธี อัสววิมล (พี่โหน่ง)
ฟิสิกส์

พัฒนาระบบการเรียน On demand ครั้งแรกในประเทศ

 • มัธยมศึกษา โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย
 • ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • ผู้วิจัยและพัฒนาระบบการเรียนแบบคอมพิวเตอร์ On demand ที่แรก
 • ผู้คิดค้นและพัฒนา Super Map เพื่อการเรียนฟิสิกส์
 • ผู้ก่อตั้งสถาบันกวดวิชาออนดีมานด์

ปัจจุบัน

 • อาจารย์สอนวิชาฟิสิกส์และผู้บริหารสถาบันกวดวิชาออนดีมานด์
 • ผู้ก่อตั้งสถาบันกวดวิชาออนดีมานด์
 • วิจัยและพัฒนาระบบการเรียนแบบ “OnDemand” (ระบบคอมพิวเตอร์เพื่อการเรียนการสอน) เป็นแห่งแรกของประเทศไทย
 • วิจัยและพัฒนาระบบการเรียนการสอนแบบ “Super Map” กับวิชาฟิสิกส์เป็นแห่งแรก โดยใช้หลักการของทฤษฏีพหุปัญญา (Multiple Intelligence Theory) มาแผนกกับหลักการ Mind map ที่พัฒนาในประเทศอังกฤษ

วิทยากรรับเชิญในโครงการต่างๆ

 • Brand’s Summer Camp ปี 2555 – 2556
 • PEPTEIN Genius Generation ปี 2554
 • B-ing B-Engineering ครั้งที่ 1
 • ETV ติวเข้ม PAT3
 • OSOTSPA Road To University 2012
 • รายการสอนศาสตร์ช่องทรูปลูกปัญญา
P-toey

ดร.ไพฑูรย์ คงเสรีภาพ (พี่เต้ย)
ฟิสิกส์

ฟิสิกส์ 100 เต็ม และจบการศึกษาระดับปริญญาเอก เกรด 4.00 

 • ฟิสิกส์ 100 คะแนนเต็ม ในการสอบ Entrance ปี 2542
 • ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (เกียรตินิยม)
 • ปริญญาโท – เอก Faculty of Engineering, The University of Alberta, Canada ระดับปริญญาเอก 4.00
 • อดีตนักเรียนทุนเรียนดี ระดับปริญญาตรี Mitsubishi Electric Foundation Thailand, ระดับปริญญาโท – เอก The University of Alberta, Canada
 • อาจารย์ประจำ คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขา Mechatronics มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ, มหาวิทยาลัยบูรพา (2553-2554)
 • อาจารย์พิเศษ Gifted Program โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ, โรงเรียนมาแตร์เดอีวิทยาลัย
P-friend

ภัทรพล ไพศาลภาณุมาศ (พี่เฟรน)
ฟิสิกส์

ผู้ก่อตั้งกลุ่มฟิสิกส์นอกเมือง

 • ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 • ปริญญาตรี รัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
 • กำลังศึกษาระดับปริญญาโท สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีศึกษา (เน้นการสอนฟิสิกส์) สถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยมหิดล
 • ผู้ก่อตั้งกลุ่ม ฟิสิกส์นอกเมือง และ โครงการติวเข้ม ด้านฟิสิกส์ ทั่วประเทศ
P-great

สรณภพ เทวปฏิคม (พี่เกรท)
ฟิสิกส์

เหรียญเงิน การแข่งขันฟิสิกส์โอลิมปิกระดับโลก

 • เหรียญเงิน การแข่งขันฟิสิกส์โอลิมปิก ระดับโลก ประจำปี 2552 ณ ประเทศเม็กซิโก
 • เหรียญทอง การแข่งขันฟิสิกส์โอลิมปิก ระดับเอเชีย ประจำปี 2552 ณ ประเทศมองโกเลีย
 • ปริญญาตรี สาขาฟิสิกส์ (GPA 3.99 with distinction) จาก Stanford University ประเทศสหรัฐอเมริกา
 • ปริญญาโทสาขา Learning, Design and Technology, Graduate School of Education (GPA 4.00)   จาก Stanford University ประเทศสหรัฐอเมริกา