BIOLOGY TEAM

พี่วิเวียน : นพ. วีรวัช เอนกจำนงค์พร

แพทยศาสตร์ (เกียรตินิยม)จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
คะแนนสูงสุด เป็นอันดับ 1 สอบเข้าคณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

  • โล่คะแนนสูงสุด วิชาชีววิทยา โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา 2 ปีซ้อน
  • โล่คะแนนสูงสุดวิชาดาราศาสตร์ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา
  • คะแนนสูงสุดอันดับ 1 วิชาชีววิทยา ในการสอบเข้ามหาวิทยาลัย
  • คะแนนสูงสุดอันดับ 2 วิชาเคมี ในการสอบเข้ามหาวิทยาลัย
  • คะแนนสูงสุดเป็นอันดับ 1 สอบเข้าคณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  • แพทยศาสตร์(เกียรตินิยม) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  • ผู้คิดค้น พัฒนา BioMAP เพื่อการเรียนชีววิทยา