คุณกำลังชม Online

ติวตามฝันสู่รั้ว ม.4

ที่สุดแห่งงานติว สไตล์ New Normal

by OnDemand

07.30 – 08.30 น. : Register

08:30 – 08.45 น. : แนะแนว การปรับตัวยุค New Normal และการเตรียมตัวก่อนลงสนามจริง พี่เต้ย พี่แท๊ป

08.50 – 09.30 น. คณิตศาสตร์ พี่ป่าน

09.35 – 10.15 น. ฟิสิกส์ พี่เกรท

10.20 – 11.00 น. พี่วิเวียน

11.05 – 11.45 น. พี่เคน

11.45 – 12.00 น. Wrap up จับรางวัล ถ่ายภาพรวม พี่โหน่งสรุป และทีมครู